Private Wealth

Vi erbjuder individuell rådgivning till privatpersoner, familjer och familjeföretag. Våra erfarna experter är specialiserade på familje- och kvarlåtenskapsrätt, privat förmögenhetsförvaltning, strategisk planering, skatterättsfrågor, fastighets- och bostadsköpsrätt samt förenings- och stiftelserätt.

Genom att anlita oss säkerställer du att dina och din familjs ärenden förvaltas pålitligt i livets alla skeden med hjälp av en juridisk rådgivare som känner till din situation, dina målsättningar och intressen och kontinuerligt står till ditt förfogande. Vi arbetar också som boutrednings- och skiftesmän samt biträder våra kunder vid rättegångar.

People walking to the office People walking to the office

Kontaktperson

  • Harriet Rydberg

    Partner, Attorney at law, Trained on the Bench

    +358 50 5544 565

Ta kontakt

Meddela din e-postadress eller ditt telefonnummer så tar vi kontakt med dig. Vänligen notera att detta inte utgör ett uppdrag. Ett uppdrag uppstår då vi bekräftat att vi mottagit uppdraget. Du kan även ge feedback eller beställa vårt nyhetsbrev.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.