Smiling people working at the balcony in Helsinki

Six observations from the Ministry of Justice’s memorandum on the need to reform the Finnish Arbitration Act

The reform of the Finnish Arbitration Act (FAA) is progressing. On 3 June 2024, the…
Smiling people working at the balcony in Helsinki

Kuusi havaintoa oikeusministeriön arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistustarpeista

Välimiesmenettelylain (VML) uudistaminen etenee. Oikeusministeriö (OM) on julkaissut 3.6.2024 muistion (linkki artikkelin lopussa), jossa arvioidaan…
People walking in the lobby

Procopé & Hornborg announces strategic practise areas and appoints Petri Kyllönen to Chairman of the Board

Procopé & Hornborg is pleased to announce key strategic updates aimed at driving customers’ success.…
Woman smiling with a coffee

Positiivinen luottorekisteri otettiin käyttöön 1.4.2024 – Luottotietorekisteriotteiden kysely on lähtenyt huhtikuussa vilkkaasti käyntiin rekisterin avauduttua

Positiivinen luottorekisteri on uusi rekisteri, johon kerätään tiedot yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista yhteen paikkaan. Rekisterinpitäjänä…
Woman with glasses smiling

EU’s new data act sets rules for data sharing and access to data

Regulation (EU) 2023/2854 of the European Parliament and of the Council on harmonized rules on…
Woman with glasses smiling

EU:n uusi datasäädös luo pelisäännöt datan jakamiselle ja saatavuudelle

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (2023/2854) datan oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskevista yhdenmukaisista säännöistä (”datasäädös”)…
Sunrise and fog in forest

Ilmastovälitysmenettely – Uusi normaali?

Mitä ilmastoriidat ovat? Ilmastonmuutokseen liittyvät riidat ovat lisääntyneet huomattavasti. Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) tutkimuksen mukaan 70…

Aspirations to become a stockbroker switched to financial law

Aspirations to become a stockbroker switched to financial law Jouko Markkanen, who grew up in…
Lauging man in the balcony

Ismo Hentula at the Wind Finland Offshore Seminar

Our Partner, Ismo Hentula, will be representing us at Wind Finland Offshore on May 14th,…