Announcement: Tomi Haapman appointed to the Board of the Helsinki Bar Association

We are thrilled to share that Tomi Haapman has been appointed to the board of…

Season’s Greetings and Best Wishes for the New Year 2024!

We extend our heartfelt gratitude to all our valued clients and dedicated business partners for…

Työntekijän mahdollisuudet puolustautua työliitännäisiä rikossyytteitä vastaan heikkenevät korkeimman hallinto-oikeuden linjauksen johdosta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) päätti 11.12.2023 (KHO 2023:116), että Helsingin Sanomien asianajotoimistolle ns. Viestikoekeskus-oikeudenkäynnistä johtuvien oikeudenkäyntikulujen…

Collaboration between competitors on sustainability projects becomes easier

By making it more achievable for competitors to meet sustainability targets, the European Commission wants…

Kilpailijoiden yhteistyö kestävyyshankkeissa helpottuu

Euroopan komissio haluaa vauhdittaa kestävän kehityksen hankkeita helpottamalla kilpailijoiden sopimuksia kestävyystavoitteiden saavuttamisessa. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen, ihmisoikeuksien…

Arbitration Clause – What it is and why it should be included in the commercial contract?

What is an arbitration clause? Commercial contracts often include an arbitration clause. This clause specifies…

Mankala model – an enabler of significant investments?

The so called Mankala model, frequently used by power companies in projects, was developed in…

Välityslauseke – mikä se on ja miksi se kannattaa sisällyttää kaupalliseen sopimukseen?

Mikä on välityslauseke? Yritysten väliset sopimukset sisältävät usein välityslausekkeen. Välityslausekkeessa osapuolet sopivat, että sopimuksesta aiheutuvat…

Mankala-mallista merkittävien investointien mahdollistaja?

Merkittävien investointien rahoittamiseksi Suomessa on aikanaan syntynyt ns. Mankala-malli, jota perinteisesti etenkin voimayhtiöt ovat pitkään…

Labour legislation will change significantly

Prime Minister Petteri Orpo’s government is making significant and considerable amendments to the labour legislation…