News – 20.06.2023

Arvot syntyivät yhdessä ketterästi

Smiling people on the balcony Helsinki

Main contact

Pia Tanskanen

Managing Partner, Attorney at Law, Trained on the Bench

+358 50 3143 143

Yhdessä kasvaminen, ketteryys ja hyvinvointi korostuvat Procopé & Hornborgin uusissa arvoissa. Uudet arvot näkyivät jo tavassa, jolla arvot tehtiin.

”Meille oli tärkeää, että kaikki osallistuivat toimiston arvojen tekemiseen. Kun ihminen voi aidosti vaikuttaa arvoihin, hän kokee ne omikseen. Yhdessä tekemisestä tulikin yksi arvoistamme”, sanoo Procopé & Hornborgin toimitusjohtaja Pia Tanskanen.

Arvojen rakentamisessa itse prosessi onkin usein vähintään yhtä tärkeä kuin työn lopputuloksena syntyvät arvot. Prosessin aikana jokainen pysähtyy miettimään itselleen, yritykselle ja asiakkaille tärkeitä asioita. Onnistunut prosessi on eräänlainen liima, joka liittää yhteen henkilöstön ja yhtiön tavoitteet.

P&H:lla arvojen luominen kesti kaikkiaan noin 1,5 kuukautta, mikä on erittäin tiivis aika koko henkilöstön kattavalle prosessille.

Työ käynnistettiin arvotyöryhmän työpajalla, jossa määritettiin prosessi ja aikataulut. Ensimmäisessä vaiheessa jokainen sai kuvata keltalapuin näkemyksensä yhtiön arjessa näkyvistä arvoista. Tavoite oli siis hakea henkilöstön näkemyksiä siitä, miten P&H toimii.

Henkilöstö listasi myös asioita, joita se toivoi yhtiön arvoiksi. Lisäksi toimistolla oli arvolaatikko, jonne saattoi laittaa kommentteja anonyymisti niin, että edes käsialasta ei voinut päätellä henkilöllisyyttä. Näkemyksiä koottiin kymmenkunta päivää.

Määräajan päätyttyä arvotyöryhmä analysoi henkilöstön ehdotukset, joista löytyivät nopeasti henkilöstölle tärkeät teemat.

”Yhteiset teemat löytyivät jopa yllättävän helposti niin, että rakensimme jo samassa työpajassa kolme teemaa henkilöstölle kommentoitavaksi”, sanoo Tanskanen.

Henkilöstön kommenttien jälkeen arvotyöryhmä kokoontui työstämään synteesin ehdotuksista ja kommenteista. Maaliskuussa käynnistyneen työn tulokset voitiin julkistaa suunnitelmien mukaan P&H:n perinteisellä tilinpäätösillallisella toukokuun alkupuolella.

Arvot ohjaavat arjen valintoja

Arvojen rakentaminen koko henkilöstön voimin on yritykselle iso ponnistus, vaikka prosessi olisikin keskimääräistä nopeampi. Miksi P&H sitten käynnisti moisen työn?

”Koska arvot rakentavat yhtiön kulttuuria, ne kertovat millaisella tavalla haluamme auttaa asiakkaitamme”, sanoo Tanskanen.

Vastavuoroisesti voi ajatella, että yhtiön kulttuuri vaikuttaa valittaviin arvoihin. Ehkä juuri siksi P&H:n projekti synnytti arvoja, jotka heijastelevat paljon yhtiön nykyisiä toimintatapoja. Yhtiöön on valikoitunut ihmisiä, jotka arvostavat juuri P&H:n tapaa toimia.

Rohkeasti yhdessä ihmisistä huolehtien

Yksi toimiston uusista arvoista kertoo, että P&H on asiantunteva, ketterä ja rohkea. Asiantuntemusta yhtiö kehittää muun muassa ottamalla nuoretkin juristit heti käytännön työryhmiin ja asiakastyöhön.

Asiantuntevuus on asianajotoimistolle helposti ymmärrettävä arvo. Mutta mitä ketteryys ja rohkeus tarkoittavat käytännössä?

”Ketteryyttä on, että pystymme nopeasti mukauttamaan toimintatapojamme asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Rohkeutta puolestaan on pyrkiä ilmaisemaan toimintasuositus asiakkaalle selkeästi. Sehän on juristeille joskus vaikeaa, koska tuomioistuin voi kaikesta huolimatta päätyä toiseen näkemykseen”, sanoo Tanskanen.

Toisen arvon mukaan P&H:n henkilöstö kasvaa, tekee ja kehittyy yhdessä. Kasvu tarkoittaa sekä toimiston kasvua, asiakkaiden kasvun tukemista sekä kasvamista myös asiantuntijoina ja ihmisinä.

Myös yhdessä tekeminen viittaa sekä toimiston sisäiseen tekemiseen että yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Sekä tekeminen että kehittyminen ovat hedelmällisintä yhteistyössä.

Hyvin konkreettinen arvo on myös se, että P&H:lla huolehditaan ihmisistä ja ympäristöstä.

Tärkeintä on, että ketään ei jätetä yksin. Jos työtilanne on liian kuormittava, katsotaan yhdessä, miten kuormaa voi jakaa.

Samaan tähtää työajan seuranta. Jos työpäivä pitenee normaalista, tekijälle syntyy saldotunteja, jotka tasataan rauhallisempana aikana. Ketään ei kannusteta ylipitkiin työpäiviin, vaikka juristin työssä niitä ei voi kokonaan välttää.

Asianajotoimiston ympäristövaikutukset ovat lähtökohtaisesti pienet, mutta nekin P&H on pyrkinyt minimoimaan muun muassa edistämällä paperitonta ja muovipullotonta toimistoa niin pitkälle kuin mahdollista. Lisäksi toimiston vastuullisuustavoitteena on jakaa tietoa vastuullisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, joka kehittyy nyt nopealla tahdilla.

P&H:n arvot

Olemme asiantunteva, ketterä ja rohkea

Korostamme asiantuntijuutta. Keskitymme asiakkaalle olennaiseen ja tämän yhteisen päämäärän saavuttamiseen ketterästi ja pelottomasti.

Kasvamme, teemme ja kehitymme yhdessä

Kehitymme aktiivisesti sekä kasvamme asiantuntijoina ja toimistona yhdessä asiakkaidemme kanssa. Työskentelemme saumattomasti tiiminä.

Huolehdimme ihmisistä ja ympäristöstä

Työntekijöidemme hyvinvointi on voimavaramme. Meillä jokaisen on mahdollista olla oma itsensä. Kädenjälkemme tähtää kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen.

Happy people smiling on the balcony Happy people smiling on the balcony