News – 14.03.2024

Pörssimeklarin haaveammatti vaihtui rahoitusjuridiikkaan

Related professional

Jouko Markkanen

Counsel, Attorney at Law, MBA

+358 40 8441 613

Pörssimeklarin haaveammatti vaihtui rahoitusjuridiikkaan

Suolahdessa, Keski-Suomessa, kasvanut Jouko Markkanen innostui oikeustieteen opinnoista, koska tähtäsi pörssimeklarin työhön. Juristin koulutus oli tuohon aikaan hyvä polku pörssimeklarin tehtäviin, joten nuori Markkanen hakeutui opiskelemaan oikeustieteiden tiedekuntaan Rovaniemelle. Pörssimeklarin töitä Markkanen ei kuitenkaan missään vaiheessa tehnyt, mutta muuten pääomamarkkinat ovat tulleet tutuksi montaakin kautta.

Oikeustieteen opintojen rinnalla Markkanen opiskeli myös kauppatieteiden maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa. Kiinnostus kauppatieteitä kohtaan vei hänet myös Pohjois-Carolinaan, Yhdysvaltoihin, jossa hän suoritti MBA-tutkinnon. Yhdysvaltojen lisäksi hän suoritti osan opinnoistaan vaihto-opiskelijana sekä Ruotsissa, Lundissa, että Sveitsin Baselissa. Opiskelu ulkomailla ja tutustuminen erilaisiin kulttuureihin ja toimintatapoihin on osoittautunut hyödylliseksi myös työelämässä, sillä valtaosassa Markkasen toimeksiantoja on kansainvälinen liitäntä.

Mullistusten aikaa

Yhteiskunnan monimutkaistuessa sääntelyn määrä on rahoitusjuridiikassa, kuten muillakin juridiikan aloilla, kasvanut merkittävästi. Tämän lisäksi myös erilaiset mullistukset maailmalla ovat tuoneet oman lisänsä juristin arkeen: Krimin miehityksen jälkeen asetetut pakotteet, markkinakorkojen painuminen negatiivisiksi, maailmaa sekoittanut korona, sekä Venäjän aloittama täysimittainen sota Ukrainassa ovat kaikki tuoneet omat haasteensa rahoitusjuridiikkaan.

”Rahoitusjuristina on joutunut oppimaan, että pitäisi pystyä varautua mitä ihmeellisempiin skenaarioihin”, toteaa Markkanen. Esimerkiksi lainasopimuksissa ei ollut alun perin varauduttu siihen, että viitekorot olisivat negatiivisia ja että koko lainan korko voisi muodostua negatiiviseksi.

Vastuullisuudella yhä merkittävämpi rooli yritysten rahoituksessa

Vihreä rahoitus ja vastuullisuuskysymykset ovat olleet pitkään rahoitusmaailman kasvavia trendejä. Rahoittajat ovat yksin ja yhdessä velanottajien kanssa joutuneet tekemään paljon työtä vastuullisuusvelvoitteiden tuomiseksi osaksi rahoitusjärjestelyjä. Tästä huolimatta vastuullisuuskysymykset ja niiden sisällyttäminen rahoitusjärjestelyihin on yhä kehittymässä.

Suuria yrityksiä koskeva uusi kestävyysraportointidirektiivi tulee mahdollistamaan rahoittajille uusia keinoja seurata velallisyritysten ESG-tietoja ja annettujen tietojen varmentamista. Jatkossa kestävyystiedot julkaistaan osana yritysten toimintakertomusta ja tilinpäätöstä, ja kestävyysraportti varmennetaan tilintarkastajan toimesta. Tavoitteena on yhdenmukainen ja vertailukelpoinen raportointi.

”Uusi kestävyysraportointidirektiivi vaikuttanee rahoituksen hintaan monilla yhtiöillä. Yrityksiä arvioidaan yhä enenevissä määrin taloudellisten tietojen lisäksi vastuullisuuden näkökulmasta”, pohtii Markkanen.

CrossFit tuo uutta virtaa

Procopé & Hornborgilla jo yli vuoden viihtynyt Markkanen korostaa työtehtävien mielekkyyden ja työyhteisön merkitystä jaksamiselle. Työn ulkopuolella hän pitää huolta omasta jaksamisestaan erinäisten harrastusten avulla. Hänen vinkkinsä nuorille juristeille onkin pitää huolta työn ja vapaa-ajan tasapainosta.

Markkanen itse viettää vapaa-aikaansa uintiharrastuksessaan, tai CrossFitin parissa – kuusi vuotta sitten aloitetussa harrastuksessa häntä viehättää erityisesti lajin monipuolisuus. Muun muassa painonostosta, voimistelusta ja juoksusta koostuva CrossFit on monipuolinen tekniikkalaji kuten juridiikkakin. ”Kun aloitin CrossFitin, lajin osana olevat olympiapainonnostoliikkeet tuntuivat erityisen haastavilta. Tekniikka on kuitenkin harjoitellessa hioutunut, ja olympiapainonnostoliikkeistä on tullut suosikkejani”, sanoo Markkanen. Samaa pitkäjänteisyyttä ja itsensä jatkuvaa kehittämistä hän pitää tärkeänä myös omassa työssään asianajajana.