News – 12.01.2023

Webinaari: Kollektiiviperusteinen irtisanominen ja työn tarjoaminen osana irtisanomisperustetta – käytännön näkökulmia

Coffee break on the balcony

Aika: Torstai 9.2.2023 klo 9-10.30
Paikka: Online

Yritystoiminnan muutostilanteet, jotka voivat johtaa työntekijöiden työsuhteiden ns. kollektiiviperusteiseen päättämiseen tai työsuhteen ehtojen muutoksiin irtisanomisperusteella, asettavat työnantajalle lukuisia eri velvoitteita. Pelkästään työn vähentyminen irtisanomishetkellä olennaisesti ja pysyvästi ei ratkaise sitä, onko työntekijän työsopimuksen irtisanominen tuotannollisilla, taloudellisilla tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuvilla perusteilla sallittua. Irtisanomisperusteen olemassaoloa ja työn vähentymistä arvioidaan vielä irtisanomisaikana ja pitkään työsuhteen päättymisen jälkeen erityisesti uusia työntekijöitä palkattaessa. Näitä velvoitteita, jotka ovat erottamaton osa irtisanomisperusteen olemassaoloa, kutsutaan työn tarjoamisvelvoitteeksi ja takaisinottovelvoitteeksi. Tulkinnanvarainen työlainsäädäntö asettaa omat haasteensa näiden velvoitteiden noudattamiselle. Korkeimman oikeuden lukuisat ennakkopäätökset täsmentävät osaltaan tätä kokonaisuutta.

Webinaarissa kuvataan kollektiiviperusteisista irtisanomistilanteista pääperiaatteet ja työlainsäädännön määräykset keskittyen erityisesti työn tarjoamisvelvoitteeseen ja työntekijän takaisin ottamisen erityispiirteisiin. Lisäksi webinaarissa käydään läpi tuoreita korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä, jotka osaltaan täsmentävät näitä sääntöjä.

Käytännönläheisessä webinaarissa kuullaan myös Danske Bankin Suomen HR Legal -toiminnon vetäjän Jesper Eiskosen näkökulmia yrityksen toimivista prosesseista, toimintatavoista ja siitä, miten kollektiiviperusteisissa muutostilanteissa otetaan huomioon lainsäädännön tuomat velvoitteet ja riskienhallinta.

Webinaari on maksuton. Voit myös jakaa kutsua organisaatiollesi ja sidosryhmillesi. Osallistujat voivat lähettää aiheesta kysymyksiä etukäteen osoitteeseen tomi.haapman@procope.fi.