News – 13.02.2023

Webinaari: Vuosiloman ansainta ja loman antaminen

Smiling people with coffee cups in the balcony

Aika: Tiistai 28.3.2023 klo 9-10.30
Paikka: Online

Vuosilomien ansaintaa, loman antamista ja vuosilomapalkkaa koskevat monet eri säännöt, jotka jokaisen työnantajan tulisi tuntea. Vuosilomalakia sovelletaan kaikkiin työsopimuksen perusteella työtä tekeviin työntekijöihin heidän asemastaan tai työsopimuksen muodosta riippumatta, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Vuosilomalaki pitää näiden pääsääntöjen lisäksi sisällään suuren määrän erilaisiin poikkeustilanteisiin liittyviä määräyksiä, jotka tulee myös ottaa huomioon. Lisäksi eri alojen työehtosopimuksissa on vuosilomia koskevia, lakia täydentäviä tai siitä poikkeavia määräyksiä.

Ajankohtaisessa ja käytännönläheisessä webinaarissa käydään läpi vuosilomalain pääsäännöt lomien ansainnasta ja niiden antamisesta sekä kuvataan erilaisiin poikkeus- ja muutostilanteisiin liittyvät säännöt. Tämän ohella kiinnitetään huomiota lomien säästämistä ja siirtämistä koskeviin sääntöihin sekä vuosilomapalkkaa ja sen määräytymistä sääteleviin määräyksiin. Webinaarissa käydään myös läpi aihepiiriin liittyvää oikeuskäytäntöä. Lisäksi webinaarissa esitetään käytännön työelämässä hyväksi havaittuja toimintatapoja erityisesti vuosilomien antamista koskien, peilaten kokonaisuutta työntekijöiden tasapuoliseen kohtelun velvoitteeseen.

Webinaari on maksuton. Voit myös jakaa kutsua organisaatiollesi ja sidosryhmillesi. Osallistujat voivat lähettää aiheesta kysymyksiä etukäteen osoitteeseen tomi.haapman@procope.fi.